DESTEKLEYENLER


Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Köy-Koop Merkez Birliği Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Ege İhracatçı Birlikleri Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı ve Temsilciler Derneği- TİSİT Toprak Analiz Laboratuvarı Derneği Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği- HAYKOOP Türkiye Toprak Bilimi Derneği Ankara Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği -MÜSİAD Fide Üreticileri Alt Birliği Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Uludağ Zootekni Derneği Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Türkiye Tohumcular Birliği Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Türkiye Ziraatçılar Derneği Fidan Üreticileri Alt Birliği Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçılar Derneği -SERKONDER Ankara Ticaret Odası -ATO Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği
agrotec
                                             
agrotec